กลุ่มงานเทคนิการแพทย์

 

นางสาวอำนวย เหล็กสี

นักวิชาการสาธารณสุข

 

                                                                                                                    

                                    นางสาววิภา ปานทอง                                            นางปรีดา ขาไข

                            จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน                           นักวิชาการสาธารณสุข

 

 

                                                                                                                              

                                     นายอนันต์ ศรียา                                                  นางสาวศิริฉัตร นาสา

                           พนักงานประจำห้องทดลอง                                        พนักงานประจำห้องทดลอง

 

 

Visitors: 184,215