คอมพิวเตอร์อาการจอสีฟ้า

Stop : 0x0000008E จอฟ้าที่ระบาดในช่วงนี้ สาเหตุ และการแก้ไข ?

 

 

สำหรับช่วงนี้ Stop : 0x0000008E จอฟ้า มรณะ ที่หลายๆท่านกำลังประสบพบเจอกันอยู่ในขณะนี้


จากที่ได้ค้นหาสาเหตุในอินเตอร์เนตแล้ว ส่วนใหญ่กล่าวไปในทางเดียวกันคือ 80% คือ ปัญหาแรมเสีย

แรมหลวม และอีก 10-20% กล่าวว่าเป็นเพราะไดร์เวอร์ที่ลงไป  ซึ่งคอมพิวเตอร์ทั้ง 9 เครื่องนั้น ผมก็ได้ทำ

การตรวจสอบอย่างระเอียด รวมถึงการสอบถามข้อมูลต่างๆจากผู้ใช้งาน ก่อนที่เครื่องจะเกิดจอฟ้ามรณะ

(0x0000008E) ตัวนี้ ได้ความว่า.....

 

1.ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำอะไร เล่นปกติ แต่จู่ๆก็เกิดจอฟ้าขึ้นมา

2.ลองนำแรม ออกมาขัดด้วยยางลบแล้วใส่ให้แน่น ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

3.ส่วนใหญ่เข้า Safe Mode ได้ สามารถเข้าไปดึงข้อมูลต่างๆเก็บไว้ได้ แสดงว่าเรื่อง Hared Ware ไม่

  พบปัญหาใดๆ  ปัญหาอยู่ที่ระบบ Windows และโปรแกรมที่ลง หรือ Drivers

4.ถ้าเครื่องไหนที่เปิดการทำ System restore สามารถกู้คืนระบบได้ สามารถกลับมาเป็นปกติได้

  ยิ่งตอกย้ำว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องแรม หรือ Hard Ware ใดๆ

5.มักเป็นที่เครื่องที่ลงโปรแกรม "แถม"หรือ "โปรแกรมที่ขอลงมาด้วย เวลาเราติดตั้งโปรแกรมใดๆ">90%

  โปรแกรมที่แถมมาที่พบเกือบทุกเครื่องที่เสีย คือ PC App Store, Baidu PC Faster, Hao123

  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พยายามเสนอหน้าเข้ามาในเครื่องเราประจำ ถ้าเราติดตั้งโปรแกรมโดยไม่อ่านให้ดี

  มัวแต่ Nextๆๆๆๆ สุดท้ายมันก็เข้ามาให้เครื่องของเรา.. โดยที่เรายัง งงๆ ว่ามันเข้ามาได้ยังไง (ที่แท้

  ก็เพราะเรานี่แหละ เป็นคนที่ยอมให้เข้ามาให้เครื่องเอง -*- )

 

สาเหตุที่ค้นพบ !!! การวิเคราะห์สาเหตุ

- จริงๆแล้ว (Stop : 0x0000008E ) ที่หลายๆคนบอกว่าเป็นที่แรม น่าจะถูกต้องแล้วครับ เพราะอ่าน

จากคู่มือของทาง Microsoft และจากเว็บต่างประเทศ ,ของไทย น่าจะเกี่ยวกับแรม แต่ก็ยังมีโปรแกรม

บางอย่างที่เข้าไปทำงานเกี่ยวกับแรม หรือ เกี่ยวกับการปรับแต่งระบบ Windows ผมขอเดาเอาว่าเป็น

Baidu เพราะมีการปรับแต่งให้เครื่องเร็วขึ้น ซึ่งโปรแกรมประเภทนี้อาจจะเป็นไปได้ที่มีการ จองค่าต่างๆ

ใน Ram ของเราไว้ ทำให้ Ram ไม่สามารถถูกเขียนลงไปได้ตามปกติ โดยกระบวนการนี้น่าจะเกิดขึ้น

ตอนกำลังบูท Windows ขึ้นมา เมื่อพื้นที่บางส่วนของ Ram ไม่สามารถถูกบันทึกได้ ก็จะมีอาการ

เหมือนกับ Ram ที่หลวม หรือแรมเสีย คือใช้งานไม่ได้ ทำให้เกิด Error 0x0000008E ได้

 

 ** เป็นข้อคิดเห็นและการวิเคราะห์ของผมเอง ไม่มีเอกสารใดยืนยัน โปรดใช้วิจารณญาณ **

 

ข้อเสริมสมมติฐาน

- มีอยู่ 1 เครื่องที่ทำ System Restore แล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิม โดยย้อนกลับไป 5 วันให้หลัง..

  และทำการเปิด-ปิด ให้แน่ใจว่า สามารถใช้งานได้ปกติแล้วอย่างแน่นอน

- ขั้นตอนต่อไป ผมจึงทำการปิดการทำงานของโปรแกรมที่เปิดมาพร้อมกับ Windows เช่น Baidu

  หรือโปรแกรมอื่นๆที่น่าสงสัย โดยการพิมพ์ที่ Run>> msconfigไปที่ Tab Startup ปิดโปรแกรม

  ที่น่าสงสัยนั้น  ทำการ restart  ผลปรากฏว่า.............(Stop : 0x0000008E ) ครับผม..

 

วิธีการแก้ไขถ้าพบเจอปัญหานี้

- แนะนำให้สำรองข้อมูลก่อนแล้ว ลง Windows ใหม่ครับ

- การสำรองข้อมูลทำได้โดย ตอนเปิดเครื่อง ให้กด F8 รัวๆ จะมีตัวเลือกมาให้เราเลือกมากมาย

  ให้เราเลือก Safe Mode ก็จะสามารถเข้า Windows แบบ Safe Mode ได้ครับ

  เมื่อได้ดังนี้แล้ว ก็ให้ไปสำรองข้อมูลสำคัญจาก C: ไปเก็บไว้ที่ D: หรือ Flash Driveตามสะดวก

  แล้วทำการติดตั้ง Windows ใหม่ได้เลยครับ

 

ข้อควรระวัง การป้องกัน

- การ Error Stop : 0x0000008E อาจจะไม่ใช่เรื่องแรมตรงๆ เสมอไป อาจจะเกิดจากสาเหตุ

  ของโปรแกรมที่ใช้งานได้ด้วยครับ โดยเฉพาะโปรแกรมที่น่าสงสัย หรือโปรแกรมแอบแฝงต่างๆ

  ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไวรัส แต่ก็สามารถทำให้ระบบของเรารวน และ Error จอฟ้าได้ครับ

 

  จะเห็นได้ว่าผมได้พยายามแก้ไขปัญหานี้ โดยไม่ต้องลง Windows ใหม่อยู่นานเลยทีเดียว แต่ก็พบ

เพียงวิธีเดียว คือ System restore เท่านั้น โปรแกรมประเภทแก้ไขค่า registy ไม่สามารถแก้ไขได้

(เช่น CCleaner, Registy Cleaner, ฯลฯ) รวมถึงการ Uninstallโปรแกรมที่น่าสงสัยก็ไม่สามารถ

แก้ไขได้เช่นกัน  ดังนั้นเราควรป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด จอฟ้า Stop : 0x0000008E จะดีที่สุดครับ

Visitors: 180,747