การ Login ใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงพยาบาลหนองหงส์

                                              ขั้นตอนการ Login ใช้งานอินเตอร์เน็ต

                          ขั้นตอนที่.1  พิมพ์    10.10.0.1:8000  ที่แถบ URL

                          ขั้นตอนที่.2    การใส่  Username...Password  ของท่าน

                                   

               ขั้นตอนที่.3 จากการ Loginในขั้นตอนที่.2 แล้วก้อจะเข้าสู้หน้า เว็บไซร์โรงพยาบาล

                                              

Visitors: 184,214